Bratislava spievaj!

Prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov v Bratislave, 15. máj 2014

Záštitu nad podujatím prijal primátor hlavného mesta Bratislava doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. read more

Únia speváckych zborov sa predstavuje

Slovensko bolo kedysi známe množstvom speváckych zborov, v ktorých vyrastali generácie amatérskych spevákov. Aj východné Slovensko bolo charakteristické kvalitnými zbormi – detskými, mládežníckymi i dospelými, ktoré si spievali len tak, pre radosť, alebo sa svojim umením predstavovali na množstve festivalov domácich festivalov. Najznámejším z nich boli bezosporu Slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca.  read more

Zborový spev na Slovensku opäť ožíva?

Po mnohých rokoch utíchajúcich hlasov a zanikajúcich festivalov speváckych zborov sa našli na Slovensku dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli tento fenomén zmeniť. V decembri 2012 vznikla Únia speváckych zborov Slovenska, ktorá chce pomôcť riešiť danú situáciu. Prvé stretnutia dirigentov a zástupcov zborov v Košiciach, Bratislave a v Banskej Bystrici ukázali, aké je dôležité začať rozvíjať aktivity v oblasti zborového spevu v mnohých jeho oblastiach. Nasvedčujú tomu aj vyjadrenia viac ako tridsiatich dirigentov, ktorí otvorene hovorili o reálnych a dôležitých problémoch. „Slovensko zaspalo, prestáva spievať a tento trend je neudržateľný,“ povedal predseda únie, dirigent Milan Kolena. read more

Slávnostné otvorenie centier zborového spevu

Únia speváckych zborov na Slovensku
Vás pozýva na slávnostné otvorenie centier zborového spevu

  • 11. 06. 2013 (utorok) o 15.00 hod., Konzervatórium, Timonova 2 , Košice
  • 12. 06. 2013 (streda) o 16.00 hod., VŠMU, Zochova 1, Bratislava
  • 13. 06. 2013 (štvrtok) o 16.00 hod., Fakulta múzických umení, J.Kollára 22, Banská Bystrica

read more

Milí priatelia zborového spevu,

dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril v mene Únie speváckych zborov Slovenska.

Únia speváckych zborov Slovenska vznikla z iniciatívy obnoviť a podporiť zborový život na Slovensku.

Určite viacerí vnímame, aký je skutočne súčasný stav zborového spevu na Slovensku. Tí, ktorí sme aktívne zapojení do zborového diania vieme, že nie je ľahké vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj zborového spevu v dnešných časoch. read more