Bratislava spievaj!

Prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov v Bratislave, 15. máj 2014

Záštitu nad podujatím prijal primátor hlavného mesta Bratislava doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. read more

Slávnostné otvorenie centier zborového spevu

Únia speváckych zborov na Slovensku
Vás pozýva na slávnostné otvorenie centier zborového spevu

  • 11. 06. 2013 (utorok) o 15.00 hod., Konzervatórium, Timonova 2 , Košice
  • 12. 06. 2013 (streda) o 16.00 hod., VŠMU, Zochova 1, Bratislava
  • 13. 06. 2013 (štvrtok) o 16.00 hod., Fakulta múzických umení, J.Kollára 22, Banská Bystrica

read more

Milí priatelia zborového spevu,

dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril v mene Únie speváckych zborov Slovenska.

Únia speváckych zborov Slovenska vznikla z iniciatívy obnoviť a podporiť zborový život na Slovensku.

Určite viacerí vnímame, aký je skutočne súčasný stav zborového spevu na Slovensku. Tí, ktorí sme aktívne zapojení do zborového diania vieme, že nie je ľahké vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj zborového spevu v dnešných časoch. read more