Milí priatelia zborového spevu,

dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril v mene Únie speváckych zborov Slovenska.

Únia speváckych zborov Slovenska vznikla z iniciatívy obnoviť a podporiť zborový život na Slovensku.

Určite viacerí vnímame, aký je skutočne súčasný stav zborového spevu na Slovensku. Tí, ktorí sme aktívne zapojení do zborového diania vieme, že nie je ľahké vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj zborového spevu v dnešných časoch. read more