Slávnostné otvorenie centier zborového spevu

Únia speváckych zborov na Slovensku
Vás pozýva na slávnostné otvorenie centier zborového spevu

  • 11. 06. 2013 (utorok) o 15.00 hod., Konzervatórium, Timonova 2 , Košice
  • 12. 06. 2013 (streda) o 16.00 hod., VŠMU, Zochova 1, Bratislava
  • 13. 06. 2013 (štvrtok) o 16.00 hod., Fakulta múzických umení, J.Kollára 22, Banská Bystrica

read more