Bratislava spievaj!

Prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov v Bratislave, 15. máj 2014

Záštitu nad podujatím prijal primátor hlavného mesta Bratislava doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. read more