Europa Cantat 2015

Maďarský inštitút v Bratislave pozýva na XIX. ročník Medzinárodného festivalu speváckych zborov EUROPA CANTAT.

img_3949

Podujatie sa uskutoční v Maďarsku v meste Pésc v termíne od 24. júla do 2. augusta 2015.

Festival sa koná každý tretí rok v inom meste Európy a jeho základnou koncepciou je spoločné naštudovanie spevu a spôsob prednesu.

Účasť na festivale poskytuje možnosť nadväzovania spolupráce v zborom speve na medzinárodnej úrovni.

Všetky ďalšie informácie nájdete na stránke: www.ecpecs2015.hu