Rok zborového spevu – Slovensko spievaj! 2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ÚSZS plánuje vyhlásiť rok 2018 za „Rok zborového spevu na Slovensku“. Celý rok 2018 bude zameraný na podporu zborového spevu na Slovensku. Chceme zaktivizovať všetky prostriedky a možnosti, aby sme ešte viac prebudili zborový život na školách, v kultúrnych centrách, v obciach, mestách a všade tam, kde zborový život prirodzene v našej spoločnosti patrí.

read more