List slovenským skladateľom k roku zborového spevu na Slovensku – Slovensko spievaj! 2018

Vážení skladatelia,

Dovoľujeme si Vás osloviť k vzájomnej spolupráci týkajúcej sa prípravy roku zborového spevu na Slovensku – Slovensko spievaj! 2018

ÚSZS plánuje vyhlásiť rok 2018 za Rok zborového spevu pod názvom Slovensko spievaj! V tomto roku budú prebiehať, koncerty, semináre, workshopy s cieľom podpory zborový spevu na Slovensku.

read more