Únia speváckych zborov sa predstavuje

Slovensko bolo kedysi známe množstvom speváckych zborov, v ktorých vyrastali generácie amatérskych spevákov. Aj východné Slovensko bolo charakteristické kvalitnými zbormi – detskými, mládežníckymi i dospelými, ktoré si spievali len tak, pre radosť, alebo sa svojim umením predstavovali na množstve festivalov domácich festivalov. Najznámejším z nich boli bezosporu Slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca. 

Veľa z toho je však už históriou. Kým v ešte v nedávnej minulosti patril ku každej poriadnej škole spevácky zbor, dnes ich na našich základných školách nájdete len výnimočne. Nehovoriac o stredných či vysokých (česť výnimkám!). Takisto nám pomaly redne kedysi hustá sieť dospelých speváckych zborov, miešaných, ženských či mužských. A na Adamcových slávnostiach sme sa mohli naposledy stretnúť v roku 2007…

Pomôcť riešiť túto situáciu a opäť „naštartovať“ zborové hnutie si dala za úlohu novovzniknutá Únia speváckych zborov Slovenska. Na základe požiadaviek viacerých dirigentov sa nakoniec traja z nich rozhodli prejsť od slov k činom a založiť občianske združenie, ktorého ciele úzko súvisia s obnovou a obrodou zborového života na Slovensku. Milan Kolena (Bratislava), Štefan Sedlický (Banská Bystrica) a Alexander Fecura (Humenné)  vytvorili projekt, ktorý je otvorený všetkým zbormajstrom, milovníkom zborového spevu a speváckym zborom na Slovensku.

V druhej júnovej dekáde sa Únia speváckych zborov rozhodla predstaviť sa dirigentom a zástupcom speváckych zborov na troch stretnutiach – v Košiciach, Bratislave a Banskej Bystrici. Úvod patril symbolicky práve Košiciam, kde sa 11. júna v budove Konzervatória stretli traja členovi vedenia Únie speváckych zborov Slovenska s dirigentmi a organizačnými vedúcimi speváckych zborov z východného Slovenska. Asi 15 zástupcovia speváckych zborov, ktorí prijali pozvanie sa z vstupov Alexandra Fecuru, Milana Kolenu a Darii Vršanskej dozvedeli viac o vzniku Únie, jej cieľoch, stanovených úlohách a zámeroch. Bola predstavená internetová stránka Únie  www.spevackezbory.sk, na ktorej majú záujemcovia možnosť dozvedieť sa všetky podrobnosti o činnosti Únie, prihlásiť sa do nej a propagovať tam svoj spevácky zbor. Svojou účasťou, pestrou diskusiou a prevažne veľmi kladným prijatím vzniku ÚSZS dali prítomní zástupcovia speváckych zborov silný impulz výboru Únie pokračovať v nastúpenej ceste. Dôkazom je aj symbolické otvorenie Centra zborového spevu v Košiciach, ktoré si kladie za prvoradú úlohu oživiť zborový život na východe Slovenska  a všestranne pomáhať dirigentom zborov v ich neľahkej, no krásnej práci.

Zakladajúci členovia Únie speváckych zborov Slovenska veria (aj na základe výstupov
z košického stretnutia), že sa rady členov Únie budú naďalej rozrastať a že spolu vytvoríme relevantnú silu, ktorá dokáže obnoviť zborový život na Slovensku a vráti mu také miesto, ktoré si historicky zaslúži.

Alexander Fecura
Koordinátor ÚSZS pre východné Slovensko

(Uverejnené v Podvihorlatských novinách a v týždenníku Pod Vihorlatom 24.6.2013)