Poradenské centrum pre spevácke zbory

ÚSZS otvára bezplatné poradenské centrum pre spevácke zbory

Poradenské centrum zahŕňa:

Odborné a organizačné konzultácie pre dirigentov ako napredovať, rasť a motivovať spevákov k dosahovaniu výborných speváckych výsledkov

zbor – aktivity – rozvoj  

  • priama pomoc pre spevácke zbory, návšteva speváckeho zboru a priama konzultácia ohľadom ďalšieho rozvoja a rastu – teda zvyšovania interpretačnej úrovne speváckeho zboru
  • organizačné poradenstvo týkajúce sa organizácie domácich a zahraničných koncertných zájazdov pre zbor
  • možnosť vzdelávania dirigentov prostredníctvom kurzov a priamych odborných konzultácii
  • výber notového materiálu z pohľadu náročnosti a primeranosti pre úroveň jednotlivých zborov
  • kontakt na zahraničné zbory za účelom získania družobných speváckych kontaktov
  • konzultácia, výber zahraničných súťažných festivalov a poradenstvo výberu vhodných skladieb na jednotlivé domáce a zahraničné súťaže
  • rozvíjanie a zakladanie speváckych zborov na Slovensku.
  • riešenie problémov pri výbere vhodného repertoáru pre spevácky zbor
  • dramaturgia koncertného programu

V prípade záujmu, nás, prosím, kontaktujte:

Doc. Milan Kolena, ArtD. – tel.: 0905657131, e mail: info@choral-music.sk

Doc. Štefan Sedlický, ArtD. – tel.: 0914 169 792, e mail: sedlickystef@gmail.com