Rok zborového spevu – Slovensko spievaj! 2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ÚSZS plánuje vyhlásiť rok 2018 za „Rok zborového spevu na Slovensku“. Celý rok 2018 bude zameraný na podporu zborového spevu na Slovensku. Chceme zaktivizovať všetky prostriedky a možnosti, aby sme ešte viac prebudili zborový život na školách, v kultúrnych centrách, v obciach, mestách a všade tam, kde zborový život prirodzene v našej spoločnosti patrí.

Veríme, že v každom meste, škole, kultúrnom centre sa počas roka 2018 uskutoční aktivita zameraná na podporu zborového života na Slovensku. Plánujeme odborné prednášky, semináre, ktoré budú zamerané na ešte väčšie uvedomenie si zborového spevu pre deti a mládež na školách. Na každej škole na Slovensku, základnej, strednej alebo vysokej – hudobnej alebo všeobecnej by mala byť aspoň jedna aktivita v roku 2018 zameraná na podporu, či rozvoj zborového spevu.

Vyvrcholením „Roka zborového spevu“ bude niekoľko dňové národné stretnutie všetkých speváckych zborov na Slovensku (mesto ešte nie je určené), zamerané na podporu zborového spevu na Slovensku. Počas stretnutia sa budú konať zborové aktivity, ktoré vyvrcholia spoločným jednotným programom, na ktorom budú spievať všetky zúčastnené zbory.

Preto, Vás, všetkých dirigentov, spevákov a nadšencov zborového spevu vyzývam k spolupráci, aby ste nezištne a silou svojich umelecko-odborných a organizačných schopností prispeli a tak pomohli premeniť tento sen na skutočnosť.

Budeme potrebovať vytvoriť niekoľko pracovných skupín, ktoré pomôžu zorganizovať tento jedinečný projekt zborového spevu na Slovensku. Prosím, napíšte nám na tento e-mail: info@choral-music.sk a prihlasujte sa k spolupráci (potrebujeme niekoľko desiatok dobrovoľníkov), najlepšie čím skôr, aby sme mohli tak spoločne začať kreovať rok zborového spevu 2018. Prosím napíšte Vaše návrhy, podnety, a hlavne čím by ste mohli prispieť, ako by ste mohli pomôcť.

Pevne verím, že spoločným úsilím sa nám tento projekt „Rok zborového spevu na Slovensku – Slovensko spievaj! 2018“ podarí, a bude dobrým štartom do plnohodnotného oživenia zborového spevu na Slovensku.

 

V Bratislave 27. januára 2016

Doc. Mgr.art. Milan Kolena, ArtD.

Predseda ÚSZS