Slovakia Cantat

Medzinárodný festival pre spevácke zbory a orchestre

23. – 26. apríl 2015, Bratislava

Medzinárodný festival Slovakia Cantat je súťaž pre detské, mládežnícke a dospelé zbory a pre orchestre. Poslaním festivalu je obnova tradície stretávania sa speváckych zborov a orchestrov v Bratislave.

10150560_310796149076881_5503148657548589559_n-homescreen

 

Pravidlá súťaže

 • Súťaž je vypísaná pre amatérske zbory
 • Každý zbor môže súťažiť vo viacerých kategóriách
 • Súťaži sa bez akustickej skúšky
 • Súťažný program nemožno meniť
 • Časový limit je 15 minút. V prípade prekročenia časového limitu porota súťažné vystúpenie zboru ukončí
 • Vo všetkých súťažných kategóriách je povinná jedna skladba a cappella. Ostatné skladby môžu byť s použitím klavíra

Registračný poplatok

Pre zápis do jednej súťažnej kategórie je stanovený poplatok vo výške 200EUR. Každá ďaľšia kategória 150EUR a treba ho zaplatiť najneskôr do 15.12. 2014.

V prípade odhlásenia zboru sa poplatok nevracia.


Podmienky účasti

 • Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si hradí každý zbor sám. Týka sa to aj dirigenta, doprovodu a šoférov autobusov.
 • Ubytovanie a stravovanie bude zaistené v rôznych cenových kategóriách podľa požiadaviek zboru: Hostel alebo Hotel (Hostel = dvoj a viac posteľové izby. WC a sprchy sú spoločné pre niekoľko izieb). Zúčastnené zbory musia počítať s ubytovaním v okruhu do 20 km od Bratislavy.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo pre zaistenie ubytovania a stravovania zúčastneným zborom.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo súvisiace s využitím obrazových a zvukových záz-namov počas získaných počas festivalu.
 • Spevácke zbory možu mať vystúpenia počas festivalu:
  a) program svetskej alebo ľudovej hudby, (20 minút),
  b) sakrálny program, (20minút)

Termín uzávierky prihlášok: 15.12.2014

Prihlášku k účasti na festivale je možné zasielať od 1.5.2014 do 15.12.2014. Formulár prihlášky je potrebné vyplniť elektronicky na tejto webovej stránke. Po zaslaní elektronickej prihlášky obdržíte potvrdenie o prijatí na festivale.

Viac informácií na www.choral-music.sk