Musica Sacra

Medzinárodný festival zborovej a sakrálnej hudby

16. – 19. jún 2016, Bratislava

Spevácka zborová súťaž Musiaca Sacra je vypísaná pre detské, mládežnícke a dospelé mužské, ženské, miešané zbory.

img_2688-homescreen

Prihlášku k účasti na festivale je možné zasielať od 1.7.2015 do 1.3.2016. Formulár prihlášky je potrebné vyplniť elektronicky na tejto webovej stránke. Po zaslaní elektronickej prihlášky obdržíte do niekoľkých dní potvrdenie o prijatí na festival.

Pravidlá súťaže

  • Súťaž je vypísaná pre amatérske zbory
  • Každý zbor môže vystúpiť vo viacerých kategóriách, ale s iným programom.
  • Partitúry súťažného programu sa posielajú elektronicky
  • Súťažný program nemožno meniť.
  • Zbory budú súťažiť bez akustickej skúšky v súťažnej sieni
  • Časový limit je 15 minút čistého času. V prípade prekročenia časového limitu porota súťažné vystúpenie zboru ukončí.

Registračný poplatok

Pre zápis do jednej súťažnej kategórie je stanovený registračný poplatok vo výške 100EUR, pre každú ďalšiu kategóriu 50EUR. V prípade odhlásenia zboru sa poplatok nevracia.

Podmienky účasti

  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo pre zadelenie jednotlivých zborov na účinkovanie počas nedeľnej sv. omše v Bratislave a v okolí.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo súvisiace s využitím obrazových a zvukových záznamov získaných počas festivalu.

Termín uzávierky prihlášok na festival: 1.3.2016

Viac informácií na www.choral-music.sk