Slovakia Folk

Medzinárodný festival Slovakia Folk sa primárne zameriava na ľudovú tvorbu. Hlavným cieľom festivalu je poukázať piesňami či tancom na tradičnú kultúru jednotlivých národov.

30. júna – 3. júla 2016, Bratislava

img_4658-lightbox

 

Pravidlá súťaže

Festival je určený pre detské, mládežnícke a dospelé folklórne súbory a spevácke zbory. Na festivale sa môžu zúčastniť:

  • Vokálne a vokálno-inštrumentálne súbory s folklórnym repertoárom
  • Spevácke zbory
  • Tanečné folklórne súbory so živou alebo reprodukovanou hudbou
  • Inštrumentálne folklórne súbory, orchestre
  • Minimálny počet členov súboru je 6 účinkujúcich (maximálny počet ani vek nie sú limitované)


Registračný poplatok

Registračný poplatok je stanovený vo výške 100 EUR. V prípade odhlásenia súboru sa poplatok nevracia.

 

Vystúpenia počas festivalu

  • 30 min. vystúpenie v historickom centre Bratislavy – Hviezdoslavovo námestie
  • 30 min. vystúpenie v historickom centre Bratislavy – Hlavné námestie
  • Možnosť usporiadania samostatného 45 min. vystúpenia v nedeľu 5.7.2015

Organizátori si vyhradzujú právo zhotovovať a používať zvukové alebo obrazové záznamy z festivalových vystúpení.

Ubytovanie a stravovanie

Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si hradí každý súbor sám. Platí to aj pre vedúcich súboru, sprievodné osoby a vodičov autobusov.

Prihlášky na festival je možné posielať od 1.7.2015 do 15.4.2016 vyplnením online formulára tu.

Viac informácií na www.choral-music.sk