Medzinárodný mládežnícky festival I.

Medzinárodný festival pre detské, mládežnícke a dospelé spevácke zbory a orchestre.

7. – 10. júl 2016, Bratislava

Pozývame spevácke zbory, orchestre a rôzne hudobné ensemble z celého sveta, aby svojím spevom, piesňami a tradičnou hudobnou kultúrou a spontánnym vystúpením prispeli k pokojnej letnej hudobnej atmosfére v Bratislave.

 

8152-img_1636-lightbox-homescreen

 

Pravidlá súťaže

 • Súťaž je vypísaná pre amatérske hudobné telesá
 • Každý zbor môže súťažiť vo viacerých kategóriách
 • Súťaží sa bez akustickej skúšky
 • Partitúry súťažného programu sa posielajú elektronicky
 • Súťažný program nemožno meniť

Registračný poplatok

Pre zápis do súťažnej kategórie je stanovený registračný poplatok vo výške 100 EUR. Za každú ďalšiu kategóriu sa platí poplatok 85 EUR. Poplaty je potrebné zaplatiť najneskôr do 15.4.2016.V prípade odhlásenia zboru sa poplatok nevracia.

Termín uzávierky prihlášok na festival: 15.apríl 2016

Prihlášku k účasti na festivale je možné zasielať od 1.7.2015 do 15.4.2016. Formulár prihlášky je potrebné vyplniť elektronicky na tejto webovej stránke. Po zaslaní elektronickej prihlášky obdržíte potvrdenie o prijatí na festivale do niekoľkých dní.


Podmienky účasti

 • Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si hradí každý zbor sám. Týka sa to aj dirigenta, doprovodu a šoférov autobusov.
 • Pre zápis do jednej súťažnej kategórie je stanovený poplatok vo výške 100EUR. Každá ďaľšia kategória 85EUR.
 • Ubytovanie a stravovanie bude zaistené v rôznych cenových kategóriách podľa požiadaviek zboru. Zúčastnené zbory musia počítať s ubytovaním v okruhu do 20 km od Bratislavy.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo pre zaistenie ubytovania a stravovania zúčastneným zborom.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo súvisiace s využitím obrazových a zvukových záznamov počas získaných počas festivalu.
 • Spevácke zbory možu mať vystúpenia počas festivalu: A) program svetskej alebo ľudovej inštrumentálnej hudby, (15 minút), B) sakrálny program, (15 minút)

Súťažný repertoár

Časový limit jednotlivých súťažných vystúpení pre spevácke zbory je 15 minút (klavír bude k dispozícii). Časový limit jednotlivých súťažných vystúpení pre inštrumentálne telesá 20 minút. Časový limit pre tanečné súbory je 20. min.

Program môže pozostávať z voľného výberu skladieb .

Viac informácií na www.choral-music.sk