Bratislava Cantat II.

Medzinárodný festival speváckych zborov a orchestrov

6. – 9. október 2016, Bratislava

img_6539-homescreen

Pravidlá súťaže

  • Súťaž je vypísaná pre amatérske zbory
  • Každý zbor môže súťažiť vo viacerých kategóriách
  • Súťaží sa bez akustickej skúšky
  • Vo všetkých súťažných kategóriách je povinná jedna skladba a cappella. Ostatné skladby môžu byť s použitím klavíra
  • Časový limit je 15 minút. V prípade prekročenia časového limitu porota súťažné vystúpenie zboru/orchestra ukončí

Registračný poplatok

Pre zápis do súťažnej kategórie je stanovený registračný poplatok vo výške 100 EUR a treba ho zaplatiť najneskôr do 1.8. 2016. V prípade odhlásenia zboru sa poplatok nevracia.


Podmienky  účasti

Termín uzávierky prihlášok na festival: 1.august 2016

Prihlášku k účasti na festivale je možné zasielať od 6.10.2015 do 1.8.2016. Formulár prihlášky je potrebné vyplniť elektronicky na tejto webovej stránke. Po zaslaní elektronickej prihlášky obdržíte potvrdenie o prijatí na festivale do niekoľkých dní.

Viac informácií na www.choral-music.sk