Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby

Medzinárodný festival zborov a orchestrov.

Pozývame spevácke zbory z celého sveta, aby svojím spevom, piesňami a tradičnou kultúrou a spontánnym vystúpením prispeli k pokojnej predvianočnej nálade.

1. – 4. december 2016, Bratislava

mfaavh2013-458-lightbox-homescreen

Registračný poplatok

Pre zápis do súťažnej kategórie je stanovený registračný poplatok vo výške 100 EUR a treba ho zaplatiť najneskôr do 1.10. 2016. V prípade odhlásenia zboru sa poplatok nevracia.


Podmienky účasti

Termín uzávierky prihlášok na festival: 1.10.2016.

Formulár prihlášky je potrebné vyplniť elektronicky na tejto webovej stránke. Po zaslaní elektronickej prihlášky obdržíte potvrdenie o prijatí na festivale do niekoľkých dní.

Viac informácií na www.choral-music.sk