Námestovské hudobné slávnosti 2016

23. Medzinárodná súťaž v sakrálnej zborovej tvorbe na počesť biskupa Jána Vojtaššáka.

13. – 15. máj, 2016, Námestovo

dscf1623-lightbox-homescreen

Miesto a termín konania

13. – 15. mája 2016, kostol sv. Šimona a Júdu v Námestove

Uzávierka prihlášok: 30.1.2016

Repertoár: sakrálný zborový repertoár

Pre spevácke zbory sú povinné 2 skladby a capella, ostatné skladby môžu byť so sprievodom klavíra

Povinné skladby:

  • Zborová skladba z obdobia renesancie alebo baroka
  • Zborová skladba z obdobia romantizmu (19 stor.)
  • Voľný výber zborových skladieb

Časový limit: 15 minút čistého času

Ceny:
1. miesto: 250EUR
2. miesto: 200EUR


Účastnícky poplatok

Pre zbory na 1 člena výpravy 25 EUR.
Poplatok musí byť uhradený mesiac pred príchodom na festival.Všetky vystúpenia, nahrávanie pre rozhlas alebo televíziu budú bez nároku na honorár.

Hodnotenie

Medzinárodná porota je zložená z odborníkov v zborovom umení. Výsledok poroty je konečný. Podľa rozhodnutia poroty sa zbory môžu umiestniť v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme.


Podmienky pre účastníkov

Doprava
Každý účastník si zabezpečí dopravu samostatne.

Ubytovanie
Organizátori môžu zabezpečiť ubytovanie na náklady zboru v dvoch kategóriách:

  • internát, 2 – 4 posteľové izby (cca.11Eur na 1 osobu/noc)
  • hotel, od 21 Eur na 1osobu / noc

Stravovanie
Je zabezpečené od 13. mája (začína večerou) do 15. mája (končí raňajkami).

Viac informácií na www.choral-music.sk