Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu 2016

Poslaním festivalu je naplniť túto myšlienku a podporiť obnovu interpretácie gregoriánskeho chorálu podľa najnovších poznatkov gregoriánskej semiológie.

20. – 23. október 2016, Bratislava

dsc_0549-homescreen

Podmienky účasti

  • Ubytovanie a stravovanie bude zaistené v rôznych cenových kategóriách na náklady scholy, podľa požiadaviek (Hostel, Hotel). (Hostel = dvoj a viac posteľové izby. WC a sprchy sú spoločné pre niekoľko izieb).
  • Zúčastnené scholy musia počítať s ubytovaním v okruhu do 15 km od Bratislavy, preto je potrebný vlastný autobus alebo preprava osobnými autami.

K prihláške musia jednotlivci a scholy priložiť:

  • Vyplnený formulár „prihlášku“
  • Charakteristiku scholy a dirigenta (aj v anglickom jazyku), cca. 10 riadkov
  • Fotografia zboru a scholy

Všetky materiály je potrebné poslať v elektronickej podobe!

Viac informácií na www.choral-music.sk