O nás

Únia  speváckych zborov Slovenska  je dobrovoľnícke  spevácke zborové  hnutie, ktorého náplňou je obnova zborového života na Slovensku.

Programové vyhlásenie  USZS:

 1. Obnova zborového života na Slovensku
 2. Obnova zborového života na školách
 3. Vytváranie centier zborového života na Slovensku
 4. Vytvorenie  registra detských, mládežníckych, dospelých zborov  a zborov  seniorov
 5. Vytváranie spoločných programov pre tieto typy zborov
 6. Vytvorenie  registra zborových  festivalov na Slovensku a v zahraničí
 7. Poradenské centrum v oblasti vzdelávania  dirigentov, programov  pre spevácke zbory, vytváranie regionálnych zborových centier
 8. Nadväzovanie  spolupráce v zborovom speve   na medzinárodnej úrovni
 9. Podpora nových kompozícii pre spevácke zbory
 10. Vytváranie archívu notového materiálu pre spevácke zbory
 11. Vytváranie možnosti  konzultácii, odborných seminárov  s medzinárodnou účasťou
 12. Raz za 4 roky  vyhlásenie roka“ Spievajúce Slovensko“ a  zorganizovanie celoslovenského festivalu “ Spievajúce Slovensko“, kde celé Slovensko bude zaplavené  krásnym zborovým spevom  počas celého roka  s  vyvrcholením spoločného  programu za účasti slovenských a medzinárodných osobnosti a organizácii zborového života.
 13. Vytvárať databázu dobrovoľníkov  z radu deti mládeže a dospelých (spevákov a aj nespevákov), ktorí by chceli pomôcť pri obnove zborového života na Slovensku a  ktorí pomôžu svojim nadšením a ochotou pomôcť pri rôznych aktivitách USZS (vytvoriť  databázu podľa  jednotlivých miest, regiónov, krajov a hlavne dobrovoľníci  pomôžu pri  organizovaní  vrcholnej akcie “ „Spievajúce  Slovensko“
 14. Databáza by mala obsahovať meno, priezvisko, e mail, tel. adresu dobrovoľníka
 15. Zabezpečiť pre zbory hromadnú licenciu SOZA, príp. iných autorských zväzov

Stanovy